Udělení čestného titulu doktora honoris causa prof. Valeriji Michajloviči Mokijenkovi, DrSc.