Motív domu v tvorbe Valentina Rasputina a Hany Zelinové