Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opera Slavica
2002, roč. 12, č. 1

Rok: 2002
Rok vydání: 2002
ISSN: 1211-7676

Obsah:

1-11 Славянская гимнография : непочатый край и неожиданные открытия Matejko, Ľubor | pdficon
12-22 Романтическое в Слове о полку Игореве Makara, Sergej; Kiseleva, Natal'ja | pdficon
23-33 Otvírání černé skříňky : k jádru a konsekvencím Estetiky jednakosti Ľubomíra Plesníka Pospíšil, Ivo | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
34-37 O tradicích a perspektivách rusistiky Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich | pdficon
38-40 Mezinárodní konference o dějinách rusistiky v Paříži Zelenka, Miloš | pdficon
40-41 Kulaté výročí prof. PhDr. Danuše Kšicové, DrSc. Pospíšil, Ivo; Dohnal, Josef | pdficon
41-42 Sedmdesátník Andrej Červeňák : jubileum vůdčí osobnosti československé rusistiky a slavistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
42-43 Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., padesátiletý Dohnal, Josef | pdficon
44-47 Vzpomínka na významnou ruskou publicistku Trösterová, Zdeňka | pdficon
Recenze
48-49 Nová monografie o díle I.A. Gončarova Zahrádka, Miroslav | pdficon
50-53 Dva rusistické sborníky z Nitry ve znamení kreativity Andreje Červeňáka Pospíšil, Ivo | pdficon
53-56 [Bátorová, Mária. J.C. Hronský a moderna: mýtus a mytológia v literatúre] Zand, Gertraude | pdficon
56-57 Moderna a vztahovost Pospíšil, Ivo | pdficon
58-59 Unikátní antologie české poezie z překladů básníka K.D. Balmonta Lepilová, Květuše | pdficon
59-62 [Wladysław [i.e. Władysław] Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce] Mazur, Aneta | pdficon
63-65 Proudící literatura v slovenské edici Pospíšil, Ivo | pdficon
65-66 [Ryčlová, I. Bílý tanec: tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období] Dohnal, Josef | pdficon
67-69 Kontext otázky a odpovede (Dominik Tatarka) Žemberová, Viera | pdficon
70-72 Postupimske pšinoski k Sorabistice Petraško, Ľudovít | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet