[Kredátusová, Jarmila; Opalková, Jarmila. Kontrastívna lexikológia pre prekladateľov (rusistov a ukrajinistov)]