X. mezinárodní konference z cyklu "Европейская русистика и современность" na téma "Русское слово в изменяющейся картине мира" : (K historii a současnosti rusistiky v polské Poznani)