[Bátorová, Mária. J.C. Hronský a moderna: mýtus a mytológia v literatúre]