Dvě drobnosti z dějin brněnské jazykovědy

Source document: Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 234-236
Extent
234-236
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Other
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Document
References:
[1] Fasora, L. – Hanuš, J. 2010. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost . Brno.

[2] Firbas, J. 1998. In memoriam velkého jazykovědce profesora Josefa Vachka . In: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách. Ed. J. Firbas, T. Hoskovec. Brno, 8–16.

[3] Habovštiaková, K. 1955. Na okraj diskusie o jazyku Žilinskej knihy . Slavia 24, 480–487.

[4] Chaloupecký, V. (ed.) 1934. Kniha žilinská . Bratislava. (Prameny Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 5.)

[5] Kuchar, R. 2009. Žilinská právna kniha . Bratislava.

[6] Nejedlá, A. – Papcunová, J. 1997. Bibliografie prací Miloše Dokulila . In: Obsah – výraz – význam II. Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám. Ed. J. Panevová, Z. Skoumalová. Praha, 27–42.

[7] Panevová, J. – Skoumalová, Z. 1997. Životopis PhDr. Miloše Dokulila, DrSc . In: Obsah – výraz – význam II. Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám. Ed. J. Panevová, Z. Skoumalová. Praha, 11–14.

[8] Skoumalová, Z. 2002. Přípitek panu profesorovi . In: In memoriam Miloše Dokulila. Ed. S. Čmejrková, Z. Svobodová. Praha, 9–15.

[9] Vachek, J. 1994. Vzpomínky českého anglisty . Praha.

[10] Vykypěl, B. 2010. Kritika Listů filologických v roce 1952 . Listy filologické 133, 169–173.