Libri conceptus

Source document: Stiebitz, Ferdinand. Biologické základy antických názorů o dědičnosti. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1937, pp. [196]-209
Extent
[196]-209
Type
Summary
Language
Latin
Greek, Ancient (to 1453)
Rights access
open access
License: N/A
Document