Několik poznámek k pramenům

Author: Češka, Josef
Source document: Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, pp. 12-18
Extent
12-18
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document