Pracovní síla ve vrchnostenském hospodářství a "druhé nevolnictví"

Author: Válka, Josef
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 99-135
Extent
99-135
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document