Některé poznatky a závěry vyplývající z rozboru situace v Brněnském kraji a z porovnání s ostatním územím ČSSR

Author: Šrůtka, Jan
Source document: Šrůtka, Jan. O rozvoji životní úrovně pracujících za socialismu : (se zvláštním zřením k Brněnskému kraji v letech 1954-1958) : studie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 132-149
Extent
132-149
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document