Αὐτός et ὁ αὐτός chez Platon

Source document: Des Places, Édouard. Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. Editor: Stiebitz, Ferdinand; Editor: Hošek, Radislav. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 127-130
Extent
127-130
Type
Article
Language
French
Rights access
open access
License: Not specified license
Document