Seznam použité literatury a pramenů

Source document: Kučera, Bohumil. Dělnická vláda v Sasku v roce 1923 : myšlenka dělnickorolnické vlády v německých revolučních událostech a její ohlas v ČSR. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 155-159
Extent
155-159
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license
Document