Výklady použitých zkratek

Author: Janák, Jan
Source document: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, pp. 211-212
Extent
211-212
Type
Other part of book
Language
Czech
German
Rights access
open access
License: Not specified license
Document