Целъ содержание и методы овучения инностранным языкам : резюме

Title: Целъ содержание и методы овучения инностранным языкам : резюме
Source document: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1974, pp. 92-94
Extent
92-94
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A