Aim, contents and methods of foreign language teaching : summary

Source document: Liškař, Čestmír. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1974, pp. 95-97
Extent
95-97
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A
Document