Socioprofesionální struktura obce a její vývoj v letech 1945 - 1975

Author: Možný, Ivo
Source document: Možný, Ivo. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. [61]-92
Extent
[61]-92
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Autorství: Ivo Možný a kolektiv
Rights access
open access
License: Not specified license
Document