Seznam citované literatury

Source document: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 129-133
Extent
129-133
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license
Document