Východiska

Source document: Hrabětová, Irena. Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, c1992, pp. 9-20
Extent
9-20
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document