Poznámky

Source document: Hrabětová, Irena. Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, c1992, pp. 137-151
Extent
137-151
Type
Other part of book
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document