Prameny a literatura

Source document: Hrabětová, Irena. Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, c1992, pp. 153-159
Extent
153-159
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license
Document