Zusammenfassung

Source document: Hrabětová, Irena. Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, c1992, pp. 163-164
Extent
163-164
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A
Document