Počátky slovanské slovotvorby

Variant title
Искони бѣ слово
Iskoni bě slovo
Author: Pallasová, Eva
Source document: Pallasová, Eva. Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Editor: Šefčík, Ondřej; Editor: Vykypěl, Bohumil. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, pp. 120-130
Extent
120-130
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document