Resumé

Source document: Franková, Milada. Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003, pp. 161-163
Extent
161-163
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A
Document