Nad dvěma utrakvistickými díly Jakoubka ze Stříbra : (O Boží krvi, Zpráva, jak Sněm konstantský o svátosti večeře Kristovy nařídil)

Source document: Čejka, Mirek; Krmíčková, Helena. Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra. Editor: Čejka, Mirek; Editor: Krmíčková, Helena. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 5-27
Extent
5-27
Type
Chapter
Language
Czech
Latin
Rights access
open access
License: Not specified license
Document