Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2012, vol. 61 [56], iss. 1

Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

Články – Articles
2-11 Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním Kroupa, Jiří | pdficon
12-35 Der Abbau der Großstadt : Leopold Bauers urbanistische Entwürfe und Metropolvisionen Vybíral, Jindřich | pdficon
36-49 Scénografie: Bohumír Matal : nástin malířovy spolupráce s divadlem Matulová, Jitka | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
50-57 Torzo Ukřižovaného z Polné Kruntorád, Matěj | pdficon
Archiv – Archives
57-75 "Chuť kupovat živé umění" : z korespondence brněnského sběratele moderního umění Františka Dvořáčka Slavíček, Lubomír | pdficon
Paměť – Memory
76 [Paměť : nová nepravidelná rubrika] Suchánek, Pavel | pdficon
77-79 Setkávání s Milanem Tognerem Kroupa, Jiří | pdficon
79-80 L'ultima lettera al professore Zapletalová, Jana | pdficon
80-94 Bibliografie Milana Tognera 1966–2012 Zapletalová, Jana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse