Conclusión

Author: Polák, Petr
Source document: Polák, Petr. El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 87-89
Extent
87-89
Type
Chapter
Language
English
Rights access
open access
License: Not specified license
Document