Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Religio: revue pro religionistiku
1993, roč. 1, č. 1

Rok: 1993
Rok vydání: 1993
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Obsah:

[3]-5 Úvodní slovo Heller, Jan; Horyna, Břetislav | pdficon
Studie
[7]-26 K metodologii studia náboženství se zvláštním ohledem na roli filozofie náboženství a na postavení teologie Werner, Karel | pdficon
[27]-37 Náboženská problematika v díle Tomáše Trnky Rolný, Ivo | pdficon
[39]-45 První staročeský překlad bible v kulturním kontextu 14. století Spunar, Pavel | pdficon
[47]-54 Semantic modification of Polynesian lexicon under the impact of Christian teaching Krupa, Viktor | pdficon
[55]-72 Religionswissenschaft in Deutschland Antes, Peter | pdficon
[73]-80 The academic study of religion in the United States : historical and theoretical considerations Martin, Luther H. | pdficon
Rozhledy
[81]-83 Kontury hebrejského myšlení Balabán, Milan | pdficon
84-85 Proměny náboženství a sociopolitická změna Papoušek, Dalibor | pdficon
86-88 Čínská kultura, náboženství a modernizace Lužný, Dušan | pdficon
89-91 O teologii pro Evropu Horyna, Břetislav | pdficon
91-96 Mezi teologií a religionistikou Gabriel, Jiří | pdficon
Recenze
[97]-98 [Di Sante, Carmine. Jewish prayer: the origins of the Christian liturgy] Lyčka, Milan | pdficon
98-100 [Martin, Luther H. Hellenistic religions: an introduction] Doležalová, Iva | pdficon
100-102 [Küng, Hans. Das Judentum: die religiöse Situation der Zeit] Horyna, Břetislav | pdficon
[103] Pokyny pro autory | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet