[Rożek, Michał. Diabeł w kulturze polskiej: szkice z dziejów motywu i postaci]