Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
1996, vol. 4, iss. 1

Year: 1996
Publication year: 1996
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie
[3]-16 Pohledy na psychologii náboženství Kolaříková, Olga | pdficon
[17]-36 Antikultovní hnutí : otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství Lužný, Dušan | pdficon
[37]-66 Mandejské náboženství Gebelt, Jiří | pdficon
[67]-86 Mistr Šankara kontra buddhismus Miltner, Vladimír | pdficon
Rozhledy
[87]-89 Religionistika na švýcarských univerzitách Stolz, Fritz | pdficon
89-94 Buddhismus v Estonsku Bělka, Luboš | pdficon
94-97 Hic Rave, hic salta : k postmoderním technikám extáze Brázda, Radim | pdficon
Recenze
[99]-100 [Sallmann, Jean-Michel. Čarodějnice, ďáblovy nevěsty] Uhlíř, Zdeněk | pdficon
100-101 [Kremer, Jacob. Budoucnost zemřelých: biblická naděje na osobní vzkříšení v proměnách času] Uhlíř, Zdeněk | pdficon
101-102 [Pamätnica vedeckého seminára pri príležitosti nedožitých 75. narodenín profesora PhDr. Rudolfa Macúcha. Zost. Ján Komorovský] Heller, Jan | pdficon
102-104 [Nevěsta v uzavřené zahradě: motivy ikonografie biblické knihy Píseň písní: katalog výstavy, Národní galerie Praha 30.8.-1.10.1995] Heller, Jan | pdficon
104-108 [Prosecký, Jiří. Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotámie] Heller, Jan | pdficon
108-110 [Laín Entralgo, Pedro. Nemoc a hřích: od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze] Merhaut, Boris | pdficon
110-111 [Komorovký, Ján. Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia] Štampach, Odilo I. | pdficon
111-113 [Hassan, Steven. Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů] Valenta, Jiří | pdficon
113-115 [Filosofický slovník] Pavlincová, Helena | pdficon
115-116 [Benko, Stephen. The virgin goddess: studies in the pagan and Christian roots of Mariology] Doležalová, Iva | pdficon
116-118 [Melton, J. Gordon. Encyclopedia of American religions] Lužný, Dušan | pdficon
[119] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse