Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
2002, vol. 10, iss. 1

Year: 2002
Publication year: 2002
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie – Articles
[3]-24 Pozdní romantika a katolická tübingenská škola I Horyna, Břetislav | pdficon
[25]-44 Gabrielité na jižní Moravě, čili, Novokřtěnci, jak je neznáme Rozehnalová, Jana | pdficon
[45]-66 Militantní islám - pokojný buddhismus? : podpora násilí a jeho odmítání v náboženstvích Löhr, Gebhard | pdficon
[67]-84 Obnova náboženského života v tibetskom kláštore Labrang Slobodník, Martin | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[85]-94 Když království sestoupilo z nebes : nové výklady akkadského Eposu o Etanovi Hruška, Blahoslav | pdficon
[95]-112 Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství Papoušek, Dalibor | pdficon
[113]-122 Mýtus o Šambhale a jeho burjatská aktualizace ve 20. století Bělka, Luboš | pdficon
Zprávy – News
[123]-126 Svět lacandonských Mayů Papoušek, Dalibor | pdficon
Recenze – Reviews
[127]-129 [Haage, Bernhard Dietrich. Středověká alchymie: od Zósima k Paracelsovi] Zbíral, David | pdficon
129-131 [Bělka, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku] Berounský, Daniel | pdficon
131-133 [Heller, Jan; Beneš, Jiří. Poutní písně: výklad žalmů 120-134] Horyna, Břetislav | pdficon
133-134 [Heller, Jan; Talmon, Shemaryahu; Hlaváčková, Hana; Prudký, Martin, ed. The Old Testament as inspiration in culture: international academic symposium, Prague, September 1995] Čapek, Filip | pdficon
135-137 [Jackson, Bernard S. Studies in the semiotics of biblical law] Čapek, Filip | pdficon
137-140 [Barša, Pavel. Západ a islamismus: střet civilizací, nebo dialog kultur?] Mendel, Miloš | pdficon
140-143 [Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Dějiny religionistiky: antologie] Doležalová, Iva | pdficon
[146] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse