[Werner, Karel. Náboženské tradice Asie: od Indie po Japonsko, s přihlédnutím k Přednímu východu]

Source document: Religio. 2002, vol. 10, iss. 2, pp. 280
Extent
280
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type
Advertisement
Language
Czech
License: N/A
Note
  • Inzerované dílo: Werner, Karel. Náboženské tradice Asie: od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 711 s. Religionistika; sv. 5. ISBN 80-210-2978-1.
Document