[Marek, Pavel. Český katolicismus 1890-1914: kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století]