Religio 2007, vol. 15, iss. 1

Image
Year
2007
Publication year
2007
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Studie – Articles
Page Title
[3]-28 Kulturní věda – další dilema religionistiky Horyna, Břetislav | pdficon
[29]-46 Ve dva bohy věřiti nebudeš : konstruování "katarského dualismu" v inkvizičních registrech Zbíral, David | pdficon
[47]-68 Židovská náboženská komunita v českých zemích mezi válkami Čapková, Kateřina | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
Page Title
[69]-86 Vzestup křesťanství a Boží města : několik kritických poznámek k práci Rodneyho Starka Chalupa, Aleš | pdficon
[87]-107 Brněnský výzkum religiozity z roku 1930 : současná interpretace Nešpor, Zdeněk R. | pdficon
Materiály – Materials
Page Title
[109]-124 Vrány rozsévající děs a červi s železnou tlamičkou : pekla v tibetském textu abhidharmy Berounský, Daniel | pdficon
[125]-138 Kalachakra and the twenty-five Kulika kings of Shambhala : a xylograph from Prague Bělka, Luboš | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[139]-141 Konference Evropské asociace pro studium náboženství v Bukurešti Václavík, David | pdficon
142-143 Mezinárodní konference "Náboženská změna" Havlíček, Jakub | pdficon
144-146 Sympozium o díle Mircei Eliada v Praze Sládek, Ondřej | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[147]-148 [Kejř, Jiří. Z počátků české reformace] Spunar, Pavel | pdficon
148-151 [Antes, Peter. Grundriss der Religionsgeschichte: von der Prähistorie bis zur Gegenwart] Horyna, Břetislav | pdficon
151-154 [Hoffmann, Henryk. Dzieje polskich badań religioznawczych 1873-1939] Bubík, Tomáš | pdficon
154-156 [Fishman, Joshua A.; Omoniyi, Tope, ed. Explorations in the sociology of language and religion] Hlavinková, Lucie | pdficon
156-160 [Slobodník, Martin; Kovács, Attila, ed. Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii] Fárek, Martin | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[161] Pokyny pro autory | pdficon