Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
2008, vol. 16, iss. 1

Year: 2008
Publication year: 2008
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

[3]-4 In memoriam Jana Hellera (22.4.1925–15.1.2008) | pdficon
Studie – Articles
[5]-32 Finalizace religionistiky : problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie Horyna, Břetislav | pdficon
[33]-55 Vývoj a proměny mandejské komunity Gebelt, Jiří | pdficon
[56]-85 Individualizace, detradicionalizace a moderní religiozita : okultismus jako důsledek a projev modernizačních změn Fujda, Milan | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[87]-105 Vznik "náboženské" nadace (waqf) a její význam pro ranou muslimskou společnost Melčák, Miroslav | pdficon
Materiály – Materials
[107]-130 Apuleiův spis De deo Socratis Recinová, Monika | pdficon
Recenze – Reviews
[131]-132 [Strenski, Ivan. Thinking about religion: an historical introduction to theories of religion] Nešpor, Zdeněk R. | pdficon
133-136 [Führding, Steffen. Culture critic oder caretaker?: Religionswissenschaft und ihre Funktion für die Gesellschaft: eine Auseinandersetzung mit Russell T. McCutcheon] Horyna, Břetislav | pdficon
137-140 [Bubík, Tomáš; Prázný, Aleš; Hoffmann, Henryk, ed. Náboženství a věda] Horyna, Břetislav | pdficon
140-143 [Chlup, Radek. Pojetí duše v náboženských tradicích světa] Vítek, Tomáš | pdficon
144-146 [Rüpke, Jörg. Náboženství Římanů] Chalupa, Aleš | pdficon
146-148 [Drozdíková, Jarmila. Lexikón islámu] Ostřanský, Bronislav | pdficon
148-150 [Idel, Moshe. Kabbalah and Eros] Cirklová, Jitka | pdficon
150-152 [Nešpor, Zdeněk R. Náboženství na prahu nové doby: česká lidová zbožnost 18. a 19. století] Brožová, Jitka | pdficon
[153] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse