Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
2008, vol. 16, iss. 2

Year: 2008
Publication year: 2008
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie – Articles
[155]-176 Příběhy religionistického vědění : podněty narativní a kritické teorie v religionistice Hamar, Eleonóra | pdficon
[177]-201 Seven Mithraic grades : an initiatory or priestly hierarchy? Chalupa, Aleš | pdficon
[203]-224 Secondary funeral rituals among the Konkomba of Northern Ghana : the Bichabob tribe example Zimoń, Henryk | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[225]-226 Co je AKTUM Horyna, Břetislav | pdficon
[227]-240 Religionistika na pomezí sociálních, historických a kognitivních věd Seiwert, Hubert | pdficon
Materiály – Materials
[241]-250 Protikacířské pojednání "Odhalení albigenské a lyonské hereze" Zbíral, David | pdficon
Zprávy – News
[251]-252 Mezinárodní konference o východním křesťanství, judaismu a islámu Rozehnalová, Jana | pdficon
[253]-254 Konferencia Európskej spoločnosti pre štúdium náboženstviev Kečka, Roman | pdficon
Recenze – Reviews
[255]-258 [Bowie, Fiona. Antropologie náboženství] Chlup, Radek | pdficon
258-262 [Christiano, Kevin J.; Kivisto, Peter; Swatos, William H. Sociology of religion: contemporary developments] Váně, Jan | pdficon
262-264 [Beneš, Jiří. Desítka: Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku] Balabán, Milan | pdficon
265-267 [Tuszyńska, Boguchwała. Majowie ; Taube, Karl A. Aztécké a mayské mýty] Kováč, Milan | pdficon
267-268 [McLeod, Hugh. Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989)] Klapetek, Martin | pdficon
268-270 [Martínková, Libuše. Kyberprostor jako náboženský prostor] Šindelář, Pavel | pdficon
[273] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse