Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
2009, vol. 17, iss. 1

Year: 2009
Publication year: 2009
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie – Articles
[3]-36 Strukturální antropologie včera a dnes : sto let Clauda Lévi-Strausse I Chlup, Radek | pdficon
[37]-55 Starověrci - poutníci a Petr I. jako Antikrist : k problematice starověrecké eschatologické interpretace Siažik, Michal | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[57]-74 Religion, politics and national identity in modern Japan : examining the issue of Yasukuni shrine Havlíček, Jakub | pdficon
[75]-94 Dual aspect of social knowledge : a case for religious alternation Krátký, Jan | pdficon
Zprávy – News
[95]-97 Mezinárodní konference o globalizaci náboženství a kultur Šindelář, Pavel | pdficon
Recenze – Reviews
[99]-100 [Zbíral, David. Největší hereze: dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy] Václavík, David | pdficon
100-101 [Kim, Jong-dae. Dokkaebi - Koreas Kobolde] Pokorný, Lukáš | pdficon
101-103 [Fiala, Petr. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ] Ondráčková, Dominika J. | pdficon
[105] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse