[Bartoň, Josef. Moderní český novozákonní překlad: Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem]