Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Новая русистика
2012, vol. 5, iss. 1

Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1803-4950 (print)
ISSN: 2336-4564 (online)

Table of contents:

Blok studií na památku prof. PhDr. Andreje Červeňáka, DrSc. (1932–2012)
[3]-8 Památce Andreje Červeňáka Pospíšil, Ivo | pdficon
[9]-28 U počátků československé sovětistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
[29]-36 Freudovo "zřeknutí se" : malé zamyšlení nad jednou epizodou ze Zápisků z podzemí F.M. Dostojevského Dohnal, Josef | pdficon
[37]-45 Человеческое и художественное послание Виктора Астафьева Matyušová, Zdeňka | pdficon
Studie
[47]-53 Чешские переводы русских антиутопических произведений (от Замятина до Кабакова) Milon, Josef | pdficon
Marginália
[55]-67 Поэтика зашифрованных мотивов и параллельных семантических полей Nikol'skij, Sergej Vasil'jevič | pdficon
[69]-72 Zemřel rusista, slavista a komparatista Slavomír Wollman Pospíšil, Ivo | pdficon
[73]-82 Ruská literatura z pozice charakterologie Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
[83]-86 Spis na počest významné poetoložky a teoretičky umění Pospíšil, Ivo | pdficon
87-88 Je současný ruský jazyk opravdu v krizi? Konečný, Jakub | pdficon
88-90 Эрос в российском символизме Panek, Inna | pdficon
90-92 Nápaditý triptych slovenské rusistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
93-97 Русская публицистика - вчера и сегодня : взгляд извне Kalita, Inna | pdficon
Infomatorium
[99]-100 Nový pramen k českým komunitám v zahraničí Šaur, Josef | pdficon
[102] Наши авторы | pdficon

Search


Advanced Search

Browse