Má česká rusistika kvalitní překladový slovník lingvistických termínů? (Východiska)

Variant title
Do Czech Russian Studies have quality bilingual dictionary of linguistic terms? (Starting points)
Author: Gregor, Jan
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 4, pp. 41-51
Extent
41-51
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Článek analyzuje možnosti a nedostatky dostupných překladových slovníků lingvistických termínů v české jazykovědné rusistice. Podle autora není kvalitní slovník tohoto typu českým uživatelům k dispozici.
The article analyses the possibilities and shortcomings of available bilingual dictionaries of linguistic terms in Czech Russian studies. According to the author, a quality dictionary of this type is not available.
Document