Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2012, vol. 17, iss. 2

Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-7 Editorial Šeďová, Klára | pdficon
Stati – Studies
[9]-26 Nový institucionalismus v pedagogice Dvořák, Dominik | pdficon
[27]-49 Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr | pdficon
[51]-70 Spolupráce učitelů a jak ji podněcovat : (poznatky z longitudinální a průřezové studie interní evaluace na Islandu) Davidsdottir, Sigurlina; Lisi, Penelope | pdficon
[71]-92 Keď zasadací poriadok funguje, alebo, Učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy Bradová, Jarmila | pdficon
[93]-107 K roli her v morálním vývoji dítěte podle teorie Jeana Piageta Klusák, Miroslav | pdficon
Rozhovor – Interview
[109]-116 Zapomenuté hodnoty a sny ve výchově : rozhovor s Christophem Wulfem Wulf, Christoph; Švaříček, Roman; Šeďová, Klára | pdficon
Studentské práce – Students' works
[117]-125 Stres a žáci středních škol Jandová, Kateřina | pdficon
[127]-137 Budování kariéry mladých žen v kontextu mateřské dovolené Bodláková, Lenka | pdficon
Recenze – Reviews
[139]-144 Přechod mezi prvním a druhým stupněm: utajený mezník? Trnková, Kateřina | pdficon
[145]-149 Učebnice sociální pedagogiky? Knotová, Dana | pdficon
151-153 Výzva pro autory | pdficon
155-157 Poděkování recenzentům | pdficon

Search


Advanced Search

Browse