Bronzový dvojramenný sekeromlat pilinskej proveniencie z obce Riečka (okr. Banská Bystrica) : príspevok k významu ojedinelých nálezov bronzových predmetov

Variant title
Eine doppelarmige Hammeraxt aus Bronze piliner Provenienz aus der Gemeinde Riečka (bez. Banská Bystrica) : Ein Beitrag zur Bedeutung von Einzelfunden von Bronzegegenständen
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. [53]-75
Extent
[53]-75
  • ISSN
    1211-6327
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.
Document