Four graves of the Baden culture from Ratzersdorf an der Traisen, Lower Austria

Variant title
Vier Gräber der Badener Kultur aus Ratzersdorf an der Traisen, Niederosterreich
Čtyři hroby badenské kultury v Ratzersdorf an der Traisen, Dolní Rakousko
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. [211]-231
Extent
[211]-231
  • ISSN
    1211-6327
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Abstract(s)
During large-scale excavations in Ratzersdorf an der Traisen (part of the town of St. Pölten, Lower Austria) conducted by the Bundesdenkmalamt Wien, four graves from a contemporaneous settlement of the classical Baden Culture were examined. These finds and already known graves constitute the basis of the presented study, which attempts to define the current state of research into Baden Culture burial rite in eastern Austria. According to new results, it appears that the age of the dead, rather than the sex, had an influence on burial customs. Children (infans I–II) were noticeably placed more often on the left side and were deposited as secondary burials in the graves. The double-, triple- and multiple-burials often describe polarities, as men and women, and adults and children were buried together.
Během rozsáhlých odkryvů, které provedl Spolkový památkový úřad (Bundesdenkmalamt Wien) v Ratzersdorf an der Traisen (městská část St. Pölten), byly prozkoumány v rámci soudobé osady čtyři hroby klasické badenské kultury. Tento materiál představuje východisko předkládané studie, která se snaží zhodnotit současný stav bádání o pohřebním ritu badenské kultury ve východním Rakousku. Pohřební ritus nebyl ovlivněn ani tak pohlavím zemřelých, jako spíše jejich věkem. Děti (infans I–II) ležely mnohem častěji v poloze na levém boku a byly v hrobech ukládány jako sekundární pohřby. Pomocí dvojhrobů, trojhrobů apod. vícečetných pohřbů se vyjadřovaly protiklady: společně byli pohřbíváni muži a ženy, dospělí a nedospělí.
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.
Document