Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Musicologica Brunensia
2012, vol. 47, iss. 2

Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1212-0391

Table of contents:

[3]-8 Approaching Bartok's [i.e. Bartók's] notation in terms of authenticity Celhoffer, Martin | pdficon
[9]-15 Skladanie diferencií, alebo, Hudba medzi Cseres, Jozef | pdficon
[17]-22 Smyčcové kvartety Jana Nováka Flašar, Martin | pdficon
[23]-47 Softwarové umění: programování excesu Horáková, Jana | pdficon
[49]-64 Pražské působeni ukrajinského muzikologa Fedora Steška Kalina, Petr Ch. | pdficon
[65]-71 Populární hudba a jazz v české poválečné hudební publicistice Macek, Petr | pdficon
[73]-77 Inventář hudebnin farního kostela v Novem Jičíně z roku 1630 Maňas, Vladimír | pdficon
[79]-87 Heinrich Schenker: teoretik a editor Spurný, Lubomír | pdficon
[89]-93 K Husově komponování s dvanáctitónovou řadou Vysloužil, Jiří | pdficon
[95]-106 Ke genezi Janáčkova smyčcového kvartetu "Listy důvěrné" Zahrádka, Jiří | pdficon
[107]-118 Bronislaw Huberman Židek, Adam | pdficon

Search


Advanced Search

Browse