Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Klinická psychologie a osobnost

ISSN: 1805-6393 (print)
ISSN: 2336-4432 (online)
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2012-2013
Description: Klinická psychologie a osobnost – recenzovaný vědecký časopis, který vycházel v letech 2012 a 2013. Uveřejňoval příspěvky z oblasti psychologie a příbuzných disciplín. Volně navazoval na periodikum Annales psychologici (Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická (P) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series psychologica (P), ISSN 1211-3522, které vycházelo v letech 1996-2008. Tato řada psychologická navazovala v rámci SPFFBU na řadu pedagogicko-psychologickou (I) vydávanou letech 1966-1995, ve které se ročně střídala tematika psychologická a pedagogická. V r. 2014 bylo rozhodnuto o ukončení vydávání Klinické psychologie a osobnosti a návrat k tradici původních Annales psychologici, s novým ISSN 2336-4939.

Volumes, Issues

2013 (Volume 2) 1 2
2012 (Volume 1) 1

Search


Advanced Search

Browse