Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Klinická psychologie a osobnost
2012, vol. 1, iss. 1

Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1805-6393 (print)
ISSN: 2336-4432 (online)

Table of contents:

Editorial
5 Editorial Svoboda, Mojmír | pdficon
Studie
7-16 Factor structure of the Spatial ability subtest of the Learning potential test Jelínek, Martin; Květoň, Petr; Vobořil, Dalibor | pdficon
17-30 Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop-2 : normativní studie Drhlíková, Lenka; Humpolíček, Pavel | pdficon
31-38 Neuropsychological markers of pro-social behavior and neuropsychological markers as indicators of asocial (criminal) behavior Vašina, Lubomír; Bargel, Miroslav | pdficon
39-44 Informační chování nadaných dětí : předběžné výsledky kvalitativní studie Burešová, Iva; Havigerová, Jana Marie; Šimíková, Mariana | pdficon
45-[64] Interkulturní rozdíly ve stylech učení (styly učení romských a neromských žáků) Forejtníková, Hana; Stránská, Zdenka | pdficon
65-72 Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti Dosedlová, Jaroslava; Klimusová, Helena; Maxová, Veronika | pdficon
79-85 Vzťah medzi osobnostnými charakteristikami a subjektívne vnímanie záťaže učiteľov pôsobiacich na základných a stredných školách Baranovská, Andrea; Ručková, Gabriela | pdficon
87-93 Devět desetiletí psychologie na Masarykově univerzitě v Brně Svoboda, Mojmír | pdficon
Info
95-96 Konference a mimořádné přednášky konané na Psychologickém ústavu FF MU v průběhu roku 2012 Slezáčková, Alena | pdficon

Search


Advanced Search

Browse