Hana Librová: Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá, Decentralizace v realitě České republiky

Author: Librová, Hana
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 244-245
Extent
244-245
  • ISSN
    1211-6815
Type: Other
License: Not specified license
Note
  • Anotace studie: Librová, Hana. Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá, Decentralizace v realitě České republiky. Sociologický časopis, 1997, roč. 33, č. 1, s. 27-40. ISSN 0038-0288.
Document