Příloha 1. Portréty Sandové

Variant title
Literární i výtvarné portréty Sandové
Source document: Haškovec, Prokop Miroslav. Byla George Sand v Čechách?. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1925, pp. [80]-85
Extent
[80]-85
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document