Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2013, vol. 18, iss. 1

Year: 2013
Publication year: 2013
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-6 Editorial : Redakční dilemata a (ne)jistoty Pol, Milan | pdficon
Stati – Studies
[7]-36 Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům Mareš, Jiří | pdficon
[37]-55 Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení Šalamounová, Zuzana | pdficon
[57]-76 Genderově netradiční kariérová volba na přechodu mezi gymnáziem a vysokou školou Bieri Buschor, Christine; Berweger, Simone; Kappler, Christa; Keck, Andrea | pdficon
[77]-96 Schemata a výzkum přístupu k výchově ve vyloučených lokalitách Doubek, David; Levínská, Markéta | pdficon
Rozhovor – Interview
[97]-104 Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky : rozhovor s Lejfem Moosem Moos, Lejf; Novotný, Petr; Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Students' works
[105]-118 Vzdělávací nerovnosti v České republice a sociální změna Bárta, Ondřej | pdficon
[119]-128 Štědrovečerní rituály v rodinách žáků 3. a 4. tříd Geršlová, Gabriela; Sodomková, Sandra; Bartošíková, Klára; Polách, Martin; Závěšický, Jan; Skopal, Jakub; Frais, Štěpán | pdficon
Recenze – Reviews
[129]-134 Publikační počin z oblasti kariérového poradenství Hloušková, Lenka | pdficon
Zprávy – News
[135]-137 Zkušenost – reflexe – učení Knotová, Dana | pdficon
[139]-141 Výzva pro autory : časopis Studia paedagogica, ročník 19, čísla 2-3, rok 2014 : téma: Mimo hlavní proud | pdficon

Search


Advanced Search

Browse