[Sociální studia. 2012, roč. 9, č. 3, Hranicemi genderu]

Source document: Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. [145]
Extent
[145]
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type
Advertisement
Language
Czech
License: N/A
Rights access
embargoed access
Note
  • Inzerované dílo: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 9, č. 3, Hranicemi genderu. ISSN 1214-813X.
Document